Det här kan du förvänta dig av K-TEK

Ett ansvar.
Ett starkt brandskydd.
Ett utmärkt projekt.

Vi utför exceptionell projektering av sprinkler och brandlarm, med helhetsansvar från utredning till besiktning. Vi ser att alla uppdrag – stora som små, enkla som komplexa – måste hanteras med respekt för slutresultatet och de helhetsmål som projektet måste leva upp till.

Ansvar hela vägen

Vi har som vana att, i allt vi gör, se till att ansvarsfullt driva våra projekt så att vi med stolthet kan stå för det slutresultat vi levererar. Det är på det viset som vi, som experter inom vårt område, kan garantera ett effektivt och kvalitativt projekt.

Ett projekt har alltid olika faser och vi är måna om att alltid vara med från ett tidigt skede, så att vi kan ta ansvarsrollen genom hela processen.

Konsultation

Vi är en rådgivande part inom allt gällande brandskydd, från sprinkler till brandlarm.

Projektering

Vi levererar kvalitativ sprinkler- och brandlarmsprojektering enligt SBF 1018, 1007 och 2017.

Besiktning

Låt oss säkerställa att brandskyddet behåller sin kvalitet och driftsäkerhet över tid.

Vår styrka är vår bredd

Vi levererar brandskydd i världsklass och våra tjänster sträcker sig från rådgivande brandkonsultation och projektering av ett optimalt sprinklersystem, till att hålla systemen i gott skick.  

Vi genomför professionell besiktning med tester och provningar, och dessutom erbjuder vi heltäckande utbildning för anläggningsskötare.

På så sätt täcker våra tjänster en bredd av brandskyddsaspekter som gör att vi med trygghet kan leverera både kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Mer än bara en leverans

Vårt brandskyddsarbete sträcker sig mycket längre än att endast leverera en färdig lösning. För oss är det av yttersta vikt att vi har samsyn kring projektets krav och behov, samtidigt som vi bygger en stark arbetsrelation.

 

Vi har tillräckligt med erfarenhet för att förstå att alla projekt ser olika ut och därför kräver olika tillvägagångssätt och ibland speciallösningar. Tillsammans med vår expertis och vårt stora nätverk, kommer vi alltid att leverera på högsta nivå, med hänsyn till både miljö och hållbarhetsfrågor tillsammans med modern teknik.

Leveranssäkerhet

Vi är sakkunniga, certifierade och medlemmar i Certifierade Sprinklerkonsulter.

Starka relationer

Vi engagerar oss för att göra ett så bra jobb som möjligt, med viljan att skapa långvariga, starka relationer.

Flexibilitet

Vi anpassar oss alltid efter rådande krav och behov, för ett effektivt och lönsamt slutresultat.

Projekt i fokus

European Spallation Source

Avancerat sprinklersystem för framtidens partikelaccelerator​​

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig

Lars-Åke Kull

Projektansvarig

Om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig, vänligen kontakta mig så berättar jag mer.

K-TEK

Nordens experter inom brandskydd.