I FOKUS | European Spallation Source

Avancerat sprinklersystem för framtidens partikelaccelerator​

En forskningsanläggning för framtidens innovationer

European Spallation Source (ESS) är en multidisciplinär forskningsanläggning under konstruktion i Lund och är en av världens största forskningsinfrastrukturer för neutronspridning efter spallation. Uppförandet påbörjades 2014 och anläggningen planeras vara i drift 2027 med målet att vara CO2-neutralt.

Målet är att ESS ska bli en plattform för samarbete mellan länder och organisationer, som tillåter tvärdisciplinärt samarbete med syfte att främja teknisk innovation och samhällsnytta.

Fullt färdigställande

2027

Antal medlemsländer

13

Storlek i hektar

70

Anläggningen tillhandahåller en ny generation av partikelacceleration för forskning inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden.

Forskningsanläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera olika typer av material i detalj. Forskare kommer att kunna studera vardagsmaterial, som plast och proteiner till mediciner och molekyler, för att förstå deras uppbyggnad och funktion.

 

ESS kommer att möjliggöra framtida vetenskapliga genombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.

Ett sprinklersystem i världsklass

K-TEK har haft äran att designa och projektera sprinkleranläggningen för ESS. Sprinkleranläggningen är en viktig del av säkerhetsinfrastrukturen och säkerställer att forskningsmiljön är skyddad mot brand.

Antal sprinklerhuvuden

1582

Antal sprinklercentraler

13

Antal sektionsventiler

8

I planeringen av byggnationen har man varit tvungen att ta hänsyn till både säkerhet och miljö. Forskningen som bedrivs till viss del kommer att vara radioaktiv, vilket ställer krav på brandskydd, projektering, och hantering av kontaminerat vatten.

Sprinklersystemet blev en del av projektets övergripande mål, att uppfylla ESS ”zero impact vision”. Målet är att vara CO2-neutralt samt undvika att utsätta miljön för några skadliga utsläpp och systemet är designat för att ta hand om det kontaminerade vattnet.

 

Genom att pumpa upp vattnet med hjälp av tankbilar och använda backventiler för att undvika återströmning, har K-TEK säkerställt att allt hanteras på ett säkert sätt. Materialvalen som gjorts för ESS har också tagits med i beaktande med tanke på den radioaktiva miljön.

Ett starkt samarbete för ett säkert utförande

K-TEK, WSP, Skanska och ESS har tillsammans bidragit till ett starkt samarbete som värderar flexibilitet och personlig kontakt.

WSP, som är huvudentreprenör för projektet, valde K-TEK på grund av deras tekniska expertis, erfarenhet av större industriprojekt, vana av helhetstänk och förmåga att arbeta tillsammans med andra discipliner. 

Projektets komplexitet innebar ett intensivt och effektivt samarbete mellan WSP, Skanska och ESS själva. Tillsammans tog man hänsyn till satsningens specifika behov och anpassade projektet efter den större visionen.

 

ESS är en viktig milstolpe för teknisk innovation och samarbete mellan länder och organisationer. K-TEK är stolta över att ha bidragit till projektet med sin sprinklerdesign, som bidrar till en säker och produktiv forskningsmiljö för de framtida generationerna.

Samarbetspartners

Marcus Ekholm

Projektansvarig

Vid frågor gällande projektet, vänligen kontakta mig så berättar jag mer.

Om du vill du veta mer, kolla då även in dessa projekt

K-TEK

Nordens experter inom brandskydd.